desember 19, 2018     |
Mobbing

BubbleWorld har nulltoleranse ovenfor mobbing og vil med tiden oppdatere ting om mobbing her.

BubbleWorld støtter også antimobbearbeid på FaceBook, og andre steder.Nei til mobbing!

Mobbing, hva er det?


Mobbing/trakassering ansees å være  når en eller flere personer gjentatte ganger o
ver tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer, og mot personer som ikke er i stand til å forsvare seg i den aktuelle situasjonen.

Dette kan for eksempel være plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, sårende fleiping og erting, eller være uønsket seksuell oppmerksomhet.


Hva kan man bli mobbet for?


I utgangspunktet finnes det ikke grenser på hva folk kan finne ut at man ønsker å mobbe noen for.
Men mange mobber p.g.a klesstil, utseende, måten man forholder seg til andre på, om man har en diagnose eller ikke, om man har rik eller fattig familie og diverse.

Dette er i utgangspunktet inget grunnlag å mobbe noen for, men allikevel gjør noen det forde.
Det betyr ikke at man er dårligere enn den som mobber, men at den som mobber har et problem!
Så om du opplever å bli  mobbet, ikke skyld på deg selv!

Hvem mobber?

Mobbere har gjerne ett eller vanligvis flere kjennetegn.
Denne lista under peker nødvendigvis ikke bare på en type mobber, men den kan passe til flere mobber personligheter.

Her finner du en liste med kjennetegn:


Mobbere er:

Er ofte hissige, impulsive og med lav toleranse for hindringer og utsettelser (frustrasjoner)

Har vanskelig for å følge regler

Har en mer positiv holdning til vold enn elever flest

Virker tøffe og viser liten medfølelse med elever som blir mobbet

Har problemer hjemme
( I form av vold, for lite oppmerksomhet osv)

Har selv en diagnose.

Har sider hos seg selv en ikke liker, gjør at vi blir ømfintelige ovenfor andre.

Usikker på seg selv

Er ofte aggressive også mot voksne, både lærere og foreldre

Er flinke til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner.

En sterk trang til å dominere og undertrykke andre elever,

Sterk trang til å hevde seg med makt og trusler og til å få viljen sin.

Mobbere kikker ofte etter noen å hakke på også kaldt ¨syndebukker¨.Er mobberne populære?

Dette varierer veldig. Noen er populære, andre upopulære og mange er middels populære. En mobber har ofte en gruppe på to- tre kamerater rundt seg som gir ham eller henne støtte, og som ofte deltar i mobbingen. Mobbernes popularitet minker dog på høyere klassetrinn og ligger lavere enn gjennomsnittet i for eksempel 9. klasse. Men de når ikke samme lave popularitetsnivå som mobbeofrene.


Hvor forekommer mobbing?

Mobbing forekommer på skolen, arbeidsplassen, treninger og andre steder hvor en kan møte folk.
Mange opplever også å bli mobbet på internett som følge av at man utleverer seg selv. Områder er for eksempel Facebook, andre steder hvor man kan opprette profiler, eventuelt være på avstemningssider osv.

I mange skoler og arbeidsplasserfinnes det programmer/tiltak for å forebygge mobbing
.
 
Hvordan foregår mobbingen?

Psykisk mobbing
Noen utsettes for psykisk mobbing. Som går på utestengelse/utfrysning fra andre. Dette er kjempe vondt for den som blir mobbet, og man får masse tanker om man blir utestengt osv. Kan også gi dårligere selvbilde/selvtillit.

Fysisk mobbing
Noen mobbere går til den fysiske delen ved å puffe, slå og bruke vold mot mobbeoffer.
Enkelte mobbere spytter og sparker også. 

Våpen
Noen mobbere bruker våpen mot mobbeofferene.

Skriftlig mobbing
Mobbing over internett foregår skriftlig. DVS at mobbere skriver/kommenterer stygge ting mot mobbeoffer.
Nettmedier som brukes til mobbing er blandt annet: Facebook, Nettby, Blink, Biip, Twitter, Blogger osv.

Digital mobbing
Her sender ofte mobberne bilder rundt av mobbeoffer som mobbeoffer selv ikke ønsker skal komme ut. Samtidig gjøres de narr av mobberen på bildene på forskjellige vis.

 

 

Tilskuer til mobbing - Hva kan du gjøre?
Mange i dag er tilskuer til mobbing, men mange gjør ingenting. Enten fordi de er redde for å bli det nye mobbeofferet, eller fordi dem ikke er tøffe nok til å si ifra, eventuelt stå imot press som venter dem dersom man går direkte til mobberen/mobberene.

Men det man kan gjøre er enten å si det direkte til mobberen at dette er ikke akseptabelt.
Hendvend deg til noen du eventuelt stoler på dersom du ikke tør å snakke direkte med mobberen. Sjefen, mor/far, bestemor/bestefar, skolesjefen, rektor, lærer, assistent osv.

Vis tydelig at du tar avstand fra mobbing.

Prat gjerne med mobbeoffer også for å vise at du bryr deg.
 

Dersom du ønsker å dypere i hvordan du kan kommunisere med for eksempel mobbeoffere som går gjennom en krise vil jeg anbefale deg å lese mer om empatisk kommunikasjon.

Foreldre
Noen foreldre vil oppleve at barna deres blir mobbet, eller at barnet deres selv er mobberen.
Her kommet er par tips til dere på forskjellige arenaer.Barnet mitt mobbes
Kontakt lærer og få til et sammarbeid mellom skole og hjem.
Tydelig kommunikasjon over hva som foregår er viktig.

Det kan være vanskelig til tider å snakke med foreldre til barn som er mobberen selv da mange foreldre ikke bestandig vil vedgå at deres barn mobber. Det kan være en stor krenkelse for mange familier at deres barn er en mobber. Og enkelte foreldre, ja de velger desverre å overse problemet. Slik skal det ikke være, men slik er det hos noen.

Vær lyttende og tålmodig til hva barnet forteller om hva hun/han opplever.


Når barnet åpner opp for deg møt barnet med at du er glad du fikk vite denne informasjonen. Snakk også med barnet om at du lytter til hva barnet sier, at du tror på det barnet sier, og at det ikke er barnet sin feil. Men at mobberen har et problem.

Forklar også at det mobberen sier (hvis mobberen sier noe) ikke er sant, og få barnet til å ikke tro på hva mobberen sier.
Barnet mitt mobber andre
Dette er noe også enkelte foreldre vil komme til å høre. Dersom dette skjer må du i din ytterste makt få slutt på at ditt barn mobber andre. Du må også komme til bunns i problemet om hvorfor ditt barn mobber andre.

Ta straks kontakt med skolen for å finne ut hvordan barnet oppfører seg på skolen.
Her må det også kommunikasjon til mellom hjem og skole. Få daglig informasjon om hvordan barnet ditt oppfører seg. Her kan telefoner hjem være en løsning, eller at barnet har med seg en beskjed bok mellom skole-hjem.

Ikke gi trusler til barnet for da kan barnet tilbake holde viktig informasjon.
Prøv heller en rolig måte til å få barnet til å fortelle hva som skjer ut ifra hennes/hans egen observasjon.

Neste skritt er å fortelle hva du selv mener om situasjonen, og at det ikke er akseptabelt å mobbe andre.

Forklar også hvilke følelser den som blir mobbet har. 

 

Film: Engelsk språk

 

 


 

 

 

Stopp Mobbingen

Tema: Mobbing

 

 

 

 

 

 

  
 
  

 

Share on Facebook

Translate this page!

 

 
Opphavsrett (c) 2018 Bubble-World   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk