desember 19, 2018     |

Havet......Så mektig og stort. Kryr av liv fra ørsmå, en skulle tru, ubetydelige små arter som allikevel utgjør noe for havets rike. Til større ting, som utgjør mye for det andre livet der nede. Havet står  nåi fare for å havne i en enororm ubalanse.

En gang var havet, fjorder, sjøer osv fylt av næringsrik fisk av mange forskjellige arter og et er det fremdeles. Men den dag i dag står havet i fare for å havne i en voldsom ubalanse. Det vil si at når arter som lever i vannet er utrydningstruet blir det ubalanse for dem andre som lever i havet. Alt i havet har sin rolle, fra store til små. Om noen år er det ikke sikkert havet er like fylt av det vi har i dag p.g.a overfiske fra oss mennesker. Og utryddelse av enkelte arter som binder sammen balansen. Overfiske fra mennesker er den største årsaken til fare for ubalanse hav, sjø, fjorder osv.Økosystem
Er du kjent med ordet økosystem og vet hva det betyr?
Vet du ikke det så kan du lese litt her :)

Er økosystem er en forkortelse for økologisk system.  For eksempel er økosystem er et ord som blir brukt for å forklare hvordan alt henger sammen i vannet/Havet for dyr, planter osv. Dvs at systemet er selvforsynt, avgrensende og har biologisk mangfold. Og man snakker også gjerne i det i forbindelse med balanse i økosystemet, at alle dyr og planter som lever i balanse med hverandre. Det at dem ok levekår, og at det ikke er mangel på dyrearter for eksempel som gir andre dyrearter igjen konsekvenser p.g.a mangler.

I vannet/havet er det en naturlig balanse som opprettholdes av alle arter. Alle har sin plass fra hver minste ting til den største. Dersom en art forsvinner skaper det ubalanse, og andre arter vil få problemer som følger av dette.

Økosystem kan variere mye i størrelse og kompleksitet. Et hav, ei eng eller ei grotte kan også være eksempler på systemer av ulik art.Utrydningstruede dyrearter:

Hai, havskilpadde, hval (kommer flere)
 

 

Havskildpadden

 

Havskilpadden
En av verdens mest eldste skapninger vi har som fremdeles lever. Skilpaddene legger egg. Disse legges på sandstrender. Det kan ta opp til 2 måneder før de klekkes. Havskilpadden tilbringer mesteparten av tiden sin i vann.
Hvert år dør over en kvart million havskilpadder som følge av at de henger seg fast i garn, kroker og trålere. Også fiske med sirkelkrok fremfor J-Kroken er med på å redusere fangsten av skilpadder med over 90 %. Når en skilpadde først sitter på kroken er det stor sannsynlighet for at den drukner eller blir så skadet av kroken at den dør selv om den slippes løs.Hvorfor havskilpadden er utrydningstruet

Fangst av skilpadder for salg av kjøtt, skall og lær.

Sandstrender bygges ut til hotellområder og ødelegger viktige områder hvor havskilpadder legger egg.

Innsamling av egg fra strender.

Skilpadder drukner fordi de blir sittende fast i fiskekroker og andre fiskeredskaper.
 

SEKS AV SJU ARTER ER I DAG UTRYDNINGSTRUET!De sju artene
Hawksbillskilpadde, Kemp Ridley-havskilpadde, Havlærskilpadde,  Grønn havskilpadde, Karett, Flatback-havskilpadde og Olive Ridley-havskilpadde.

 

 

Hvalen

 

Hval
Hvalen er et stort pattedyr. Det største pattedyret i verden heter Blåhvalen.
Det finnes over 80 forskjellige arter. De er delt inn i to grupper: bardehvaler og tannhvaler.Dyr som avhengige av hval for å overleve i havet:
Muslinger, skjell, leddormer

 

 

Forskere som har foretatt økologiske analyser av dyresamfunnene rundt død hval konkluderte med at et sted mellom 30 og 50 prosent av alle arter som er avhengige av denne maten, er blitt utryddet som en følge av den moderne, kommersielle hvalfangst de siste 200 år. De konkluderer også med at dagens hvalfangst, den såkalte bærekraftige som IWC prediker, vil resulterer i utryddelsen av ytterligere 15 prosent av artene.

Hentet fra: Forskning.no

 

 

Haien

 

Hai
Haiene er eldgamle skapninger som har eksistert i mer enn 400 millioner år. De er på topp i havets økosystem, og de spiller en viktig rolle for å få økosystemet til å fungere. Hvis de forsvinner, skapes det ubalanse som kan føre til problemer hos alle andre dyregrupper i havet.

Haien har en enorm bitekraft som gjør at den kan knuse byttet sitt.
Den er kjempe nyskjerrig og bruker ofte tennene sine til å kjenne med, for å finne ut hva som er i vannet.

Snuten på haien er det mest følsomme stedet til haien.


Mennesket regner den farligste haien som Hvithai p.g.a den har drept flest mennesker. Men like bak ligger både oksehai og tigerhai. Oksehaien er ganske aggresiv og uberegnelig. Alle disse haiene trives i tropiske hav.

Andre dyr i havet har funnet ut at om natten er det tryggest å reise rundt, p.g.a haien ser best om dagen.
Spesielt sel reiser mye rundt på natterstiden.


Missforsåelsen...

Vi er ikke en del av haiens naturlige miljø, og de fleste angrep på mennesker skyldes trolig misforståelser - at haien forveksler mennesket med en sel, at den føler seg truet, eller at den oppfatter mennesket som en inntrenger i sitt territorium.


Over 100 millioner hai drepes årlig
Mens det er ca 67 dødsfall på mennesker forårsaket av hai i hele verden.
Mange av disse 100 millioner hai lemlestes og utsettes for stor smerte.
I linefiske fanges halvparten av haien.
100 millioner hai årlig fører til overfiske av truede dyrearter som igjen vil gi store konsekvenser for økosystemet og snu det hele opp ned.

Særlig i Sør Afrika er fangst av hai stort.
Mange steder må man ha lisens for å fiske, men allikevel kontrollerer man ikke fangsten (anntal kg/tonn) av hai. For dem er pengene viktigere å kontrollere.

I Gansbaii er haien fredet, men står allikevel i en liten fare. Haien får store arr fra påhengsmotorer.Turistdykking
Mange turister ønsker å dykke ned for å kikke på hai. I mange av disse tilfellene tar ikke guidene hensyn til dyrets beste, og dyrenes sikkerhet.

Forskning

Det forskes i dag på hvilke gjerder som kan holde haien unna badestrender. De normale ca 200 meter høye nettene som haien setter seg vast i, og drukner/dør i egner seg ikke. Forskere er i gang med å teste ut elektromagnetisk gjerde for å se om haien holder seg på avstand fra nettet.

Det virker på noen haier, og andre ikke. Det omtales som en 50 % 50 % sak.

Samtidig testes det også ut en gass som skal få haien til å svømme vekk.

Haiblodet inneholder mye antistoffer. Noen mener og tror man med tiden kan kanskje kurere HIV og AIDS med blodet.


Hypnose og dykking med hai - Mike Rutzen


Mike Rutzen er en mann som dykker med haier blandt annet og ønsker å prøve å hypnosere hai.
Han har over lenger tid også arbeidet med hai på andre områder.
For å dykke med hai må Mike gjøre store forberedelser mentalt i forveien så han vet at han gjør alt riktig, for det kan gjøres feil fort, og få fatale konsekvenser. Til og med død.
Etter et dykk pleier alltid Mike kikke på video for å granske detaljene, for å finne ny informasjon han ikke har sett før.

En gang tok han en hai på snuten og haien gikk inn i en form som forskere kaller Tonisk Immobilitet.
For å hypnotisere en hai må Mike finne en leken hai. Haier har mange forskjellige personligheter.
En leken hai er lettere å få til å falle i en søvntilstand. Hunnen er ofte en leken hai, som er lettere å få dette til med enn en hanne.

En mann ved navn Doc Gruber var den første som oppdaget Tonic Immobility på hai.
Når hai blir puttet i Tonic Immobility sendes det ut stoff fra haien som heter Serotin. Synsfeltet og tyngdekraften til haien blir også forandret under denne tilstanden. Denne tilstanden er også bedøvelsesvirkende for haien.

 

Save the ocean life!


 


 


 


 


 

 

 

 

Share on Facebook

Translate this page!

 

 

 
 
 
 
 

Opphavsrett (c) 2018 Bubble-World   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk